"OPRACOWANIE METODY OCENY BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH PRZY POMOCY ANALIZY OBRAZU WIDEO"

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Realizowany w ramach programu badań stosowanych.

MOBIS

W tym dziale prezentujemy członków zespołu pracującego nad projektem MOBIS

Zespół

KIEROWNIK PROJEKTU:

dr hab. inż. PIOTR OLSZEWSKI - Politechnika Warszawska, Instytut Dróg i Mostów

KIEROWNIK ANALIZ BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH:

mgr inż. Anna Zielińska - Instytut Transportu Samochodowego

KOORDYNATOR BADAŃ POLIGONOWYCH:

dr inż. Piotr Szagała - Politechnika Warszawska, Instytut Dróg i Mostów

KOORDYNATOR ANALIZY OBRAZU:

dr inż. Witold Czajewski - Politechnika Warszawska, Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej

POZOSTALI CZŁONKOWIE ZESPOŁU:

mgr Ilona Buttler - Instytut Transportu Samochodowego

dr inż. Paweł Mrówka - Neurosoft sp. z o.o.

mgr inż. Cezary Dołęga - Neurosoft sp. z o.o.

mgr inż. Marek Olejniczak - Neurosoft sp. z o.o.

mgr inż. Paweł Dąbkowski - Politechnika Warszawska, Instytut Dróg i Mostów

mgr inz. Maciej Wolański - Politechnika Warszawska, Instytut Dróg i Mostów

mgr inz. Cezary Kraśkiewicz - Politechnika Warszawska, Instytut Dróg i Mostów