"OPRACOWANIE METODY OCENY BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH PRZY POMOCY ANALIZY OBRAZU WIDEO"

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Realizowany w ramach programu badań stosowanych.

MOBIS

W tym dziale prezentujemy publikacje, które ukazały się przy pracy nad projektem MOBIS

Publikacje

Aktualnie ukazały się następujące artykuły:

1:

Czajewski W., Dąbkowski P., Olszewski P., Innovate Solutions for Improving Safety at Pedestrian Crossings, Archives of Transport System Telematics, Vol. 6 Issue 2, pp. 16, May 2013.

2:

Olszewski P., Szagała P., Wolański M., Zielińska A., Analiza czynników wpływających na zagrożenie pieszych na przejściach przez jezdnię, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej - Transport, z. 96 Bezpieczeństwo i analiza ryzyka w transporcie, str. 333, 2013.

3:

MOBIS zadba o bezpieczeństwo pieszych na przejściach, Bezpieczeństwo publiczne, str. 24, 2014.

4:

Olszewski P., Czajewski W., Dąbkowski P., Szagała P., Badanie zachowań uczestników ruchu na przejściach dla pieszych dla pieszych na podstawie analizy obrazu, Budownictwo i Architektura 13(4), str. 177-184, 2014.

5:

Szagała P., Buttler I., Czajewski W., Dąbkowski P., Kraśkiewicz C., Olszewski P., Safety Assessment Of Pedestrian Crossings With Video Analysis - 27th ICTCT Workshop, Karlsruhe, Germany, 16-17 October 2014.

6:

Olszewski P., Czajewski W., Dąbkowski P., Kraśkiewicz C., Szagała P., Assessment of the effectiveness of active signage at pedestrian crossings, Archives of Civil Engineering, Vol. LXI Issue 2, pp. 125-139, 2015.

7:

Olszewski P., Szagała P., Wolański M., Zielińska A., Pedestrian fatality risk in accidents at unsignalized zebra crosswalks in Poland, Accident Analysis and Prevention, 84, pp. 83-91, 2015.

8:

Czajewski W., Dąbkowski P., Kraśkiewicz C., Problemy oceny bezpieczeństwa pieszych przy pomocy anazlizy obrazu wideo, Wybrane interdyscyplinarne zadadnienia budownictwa, Monografie Wydziału Inżynierii Lądowej, pp. 275-289, 2015.

9:

Czajewski W., Mrówka P., Olszewski P., Video Processing for Detection and Tracking of Pedestrians and Vehicles at Zebra Crossings, Tools of Transport Telematics, 2015.

Prezentacje

W ramach projektu MOBIS zostały wygłoszone następujące prezentacje:

1:

Czajewski W., Dąbkowski P., Olszewski P., Innowacyjne rozwiązania dla poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, Polski Kongres ITS, Warszawa, 13-14 maja 2013

2:

Olszewski P., Szagała P., Wolański M., Zielińska A., Analiza czynników wpływających Na zagrożenie pieszych na Przejściach przez jezdnie, Międzynarodowa Konferencja Naukowa TRANSPORT XXI WIEKU, Ryn, 16-19 września 2013

3:

Szagała P., Badanie zachowań pieszych w obszarze przejść dla pieszych z wykorzystaniem analizy obrazu, Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - GAMBIT, Gdańsk, 3-4 kwietnia 2014

4:

Olszewski P., Czajewski W., Szagała P., Dąbkowski P., Ocena bezpieczeństwa rozwiązań przejść dla pieszych, 60 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej PAN, Krynica, 14-19 września 2014

5:

Czajewski W., Mrówka P., Olszewski P., Video processing for detection and tracking of pedestrians and vehicles at zebra crossings, Transport System Telematics, 15th International Conference, Wrocław, 15-17 April 2014

6:

Szagała P., Buttler I., Czajewski W., Dąbkowski P., Kraśkiewicz C., Olszewski P., Zielińska A., Safety Assessment of Pedestrian Crossings with Video Analysis, Konferencja 27th ICTCT Workshop, Karlsruhe, Germany, 16-17 October 2014

7:

Olszewski P., Czajewski W., Dąbkowski P., Kraśkiewicz C., Szagała P., Ocena skuteczności zastosowania oznakowania aktywnego SignFlash i Levelite na przejściach dla pieszych, VIII Kongres ITS, Warszawa, maj 2015

8:

Czajewski W., Dąbkowski P., Kraśkiewicz C., Problemy oceny bezpieczeństwa pieszych przy pomocy analizy obrazu, Interdyscyplinarne zagadnienia budownictwa, Warszawa, 28-29 maja 2015

9:

Olszewski P., Buttler I., Czajewski W., Dąbkowski P., Szagała P., Behaviour of Road Users at Unsignalised Pedestrian Crossings, Konferencja 28th ICTCT Workshop, Ashdod, Israel, 29-30 October 2015.

Inne