"OPRACOWANIE METODY OCENY BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH PRZY POMOCY ANALIZY OBRAZU WIDEO"

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Realizowany w ramach programu badań stosowanych.

MOBIS

W razie chęci zdobycia więcej informacji na temat projektu MOBIS zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z kierownikiem projektu MOBIS:

dr hab. inż. Piotr Olszewski Prof. PW: p.olszewski@il.pw.edu.pl

Wszystkie sparwy związane ze stroną www proszę kierować do:

mgr inż. Paweł Dąbkowski: p.dabkowski@il.pw.edu.pl