"OPRACOWANIE METODY OCENY BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH PRZY POMOCY ANALIZY OBRAZU WIDEO"

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Realizowany w ramach programu badań stosowanych.

MOBIS

W tym dziale będziemy państwu prezetowali dokumentację fotograficzną jaka powstaje przy okazji pracy nad projektem MOBIS

WARSZAWA

WROCŁAW